Meny

H og FrP vil sentralisere tannhelsetilbudet i Rogaland

Av Senterpartiet i Strand, Alf Henning Heggheim, gruppeleder Knud Idsø, leder

Høyre og FrP i Strand syns tydeligvis det er helt greit med sentraliseringen av tannhelse tjenesten i Rogaland, og syns inntil en times reisevei for barna til tannlegen er ok. Det syns ikke Senterpartiet!

Kommunestyret diskuterte 24.02 høringsuttalelse til Klinikkplan for tannhelse i Rogaland. Gruppelederne fikk ansvaret for å sy sammen en uttale fra Strand. Strandbuen følger dette opp med en reportasje på nettsiden 2. mars. Som reportasjen viser spilte Senterpartiet inn at vi tydelig må påpeke at Strand ikke kan støtte den forsterkede sentraliseringen av tannhelsetjenesten i Rogaland som planen legger opp til - samt at det ikke er akseptabelt med en times reisevei til tannklinikk. Dette kunne ikke H og FrP støtte. Helt utrolig! For Senterpartiet føyer dette seg dessverre inn i H og FrP sin Iver etter ytterligere sentralisering av viktige tjenestetilbud til innbyggerne.

Flott at vi som en «minimums» uttale klarte å bli enige om at vi ønsker tilbake tannklinikken på Tau. Det er det gode argumenter for da planen sier at Jørpeland vil få kapasitetsutfordringer i 2024. Planen legger videre opp til at det offentlige tanntilbudet i nabokommunen Hjelmeland skal flyttes til Jørpeland. FrPs Petter Korneliussen sier i Strandbuens reportasje at tannklinikk på Tau er desentraliserende. Det er korrekt for Strand sitt vedkommende, men ikke for Hjelmeland som vil få lengre reisetid, enten det offentlige tanntilbudet blir flyttet til Tau eller Jørpeland. Det vil medføre dårligere tilbud til innbyggerne i Hjelmeland. For å sikre fortsatt nærhet til tilbudet, er det lett å ha forståelse for at Hjelmeland heller at vil at fylkeskommunen inngår en driftsavtale med privatpraktiserende tannlege, hvis det offentlige tilbudet ikke blir opprettholdt.

FrPs Korneliussen sier videre i reportasjen at hvis Senterpartiet virkelig hadde ment at det var sentralisering planen legger opp til, ville Senterpartiet i fylkeskommunen endret dette før planen gikk på høring. Dette medfører ikke riktighet. Vi har vært i kontakt med Senterpartiets fylkestingsgruppe. Senterpartiet i fylket har sammen med KrF vært pådriver for at kommunene skal få uttale seg til en så viktig plan. Hadde det vært opp til H og FrP, er det styret i Tannhelse Rogaland FKH som ville ha håndtert Klinikkplan Tannhelse UTEN politisk involvering. Fylkestinget sendte planen på høring til kommunene uten realitetsbehandling. Planen skal til endelig behandling i Fylkestinget 28.04 der også høringssvarene fra kommunene legges til grunn for behandlingen. Da får FrP, Senterpartiet og øvrige partier anledning til å synliggjør sin poltikk i forhold til planen.

Folk får jo bedømme selv. Dette handler om politikk. For Senterpartiet handler det om å beholde nærheten til viktige tjenester for innbyggerne i Rogaland. Da er det viktig at vi påpeker at tannhelse planens utviklingsretning er feil, når vi først har muligheten til å uttale oss lokalt.