Meny

Legesituasjonen: På tide med dialog

Av Strand Sp v/ Alf Henning Heggheim, Linda Asbjørnsen, Frida Apall, Leidulf Sigmundstad og Knud Idsø.

Vi blir kontaktet av både partifeller og innbyggere som opplever saken om fastlegesituasjonen i Strand fra utsiden som merkelig. 

Det er absolutt grunn til å stille flere spørsmål til hvordan politisk og administrativ ledelse i kommunen har håndtert saken om intensjonsavtalen knyttet til Rådhusgaten legegruppe som ble vedtatt i Kommunestyret i juni  2019, og hvordan både denne og saken om helhetlig legeplan har blitt fulgt opp. 

Senterpartiet ber ordfører ta initiativ til å innkalle kommunestyret til et møte snarest for en grundig gjennomgang av saken. Vi kan ikke vente til midten av september. Saken er for stor og viktig og fortjener grundig informasjon med mulighet for å stille en del spørsmål. Helhetlig  legeplan kommer til politisk behandling 15.09 i Levekår og 17.09 i Formammskapet. Senterpartiet har flere ganger etterlyst planen. Opprinnelig skulle planen legges frem i februar 2020, ble utsatt til juni og så til september. 

Det er ikke bare fra utsiden at saken fremstår som merkelig. Også for oss folkevalgte fremstår saken merkelig. Ja, saken er kompleks og har mange sider ved seg.  Nettopp derfor er det viktig med tett dialog mellom politisk ledelse, administrasjonen og øvrige politiske partier. Dialogen mellom politisk ledelse og partigruppene kunne vært bedre. Vår forståelse var ikke at dialogen mellom Rådhusgaten legegruppe og kommunen skulle stoppe etter orienteringen 27.11. Rådmannen kan ikke styre på grunnlag av signaler, kun vedtak. Når vi i Strandbuen leser at Rådhusgaten legegruppe sier at det ikke er fremkommet noen nye krav fra dem, og kommunen hevder det motsatte, fremstår dette like merkelig for oss folkevalgte som øvrige innbyggere. Nå må vi få saken på skinner igjen, få til en god dialog med alle partigruppene, legene  og gjøre det vi kan for å beholde de tre dyktige legene i Rådhusgaten legegruppe, sikre overlapp og kompetanseoverføring og en mer stabil og fremtidsrettet fastlegeordning og legevakt i Strand for våre innbyggere. Det må kunne gå an samtidig som vi sikrer ryddighet, likebehandling og langsiktighet. Da blir det å si at kommunen respekterer en oppsigelse en avsporing og tåkelegging av hva denne saken handler om.