Meny

Senterpartiet ber Kolumbus og Rogaland fylkeskommune om å styrke bussforbindelsen mellom Jørpeland og Tau med ca. 30 daglige avganger

Uttale fra årsmøte i Strand Senterparti

Strand kommune har sammen med pendlerforeningen i lang tid arbeidet for å styrke busstilbudet mellom Jørpeland og Tau etter at Ryfast åpnet. Dette tilbudet har blitt vesentlig dårligere etter Ryfast, og mange har i lang tid savnet et bedre busstilbud mellom Tau og Jørpeland. For mange av avgangene betyr dette lang ventetid på Solbakk, noe som har gjort det vanskelig og tidkrevende å reise med buss på strekningen Tau-Jørpeland. Konsekvensen er at folk ikke bruker kollektivtilbudet fordi det ikke er attraktivt. Med nytt ruteopplegg kan overgangstiden ved bussbytte på Solbakk bli kortet ned til tre-fire minutter. Disse ca 30 ekstra daglige avgangene skal ikke gå til Stavanger, men ha Solbakk som endepunkt.

Kolumbus har skissert 3 alternativer. Alternativ 1 er hovedsakelig dagens tilbud, men der reguleringstiden er flyttet til Jørpeland – ingen kostnad. Alternativ 2 er styrking av rute 100 og 101 med ca avganger, men å ta vekk nattavgangen man-tors. Merkostnad: ca 550 000 pr. år. Alternativ 3 er som alternativ 2, men at nattbussen man-tors beholdes som nå og at alle turene går om Førlandsringen som i dag. Merkostnad: ca 1,3 mill. pr. år. For alternativ 2 og 3 er dette mulig ved at bussene som går i retning fra Stavanger til Jørpeland ikke skal gå via Førlandsringen før klokka 12 om dagen.

Årsmøtet i Strand Senterparti syns det er flott at Kolumbus har skissert 3 alternativer, og bedt oss komme med uttale. Strand Senterparti ber Kolumbus og Rogaland fylkeskommune om å øke busstilbudet mellom Tau og Jørpeland med ca. 30 daglige avganger som i alternativ 2 som en prøveordning fra høstferien 2021. Dette er også i tråd med Kommunestyrevedtak av 15.06.2021.