Meny

SP-nei til kutt i renhold og vaktmester

Alf Henning Heggheim, Gruppeleder Strand Sp

Leserinnlegg fra Strand Senterparti

På møtet i kommunestyret vedtok flertallskonstellasjonen å kutte 1 million i lønnskostnader for renhold for 2020, og tilsvarende for vaktmestertjenesten. For renhold ser de for 2021 for seg ytterligere kutt på 1 million økende til 3 millioner for 2022 og 2023. Dette i tillegg til Bygg & Eiendom sine effektiviseringskrav. Senterpartiet og resten av opposisjonen mener at dette er feil prioritering. Dette er å gå baklengs inn i fremtiden.

Under referatsaker til kommunestyret ble det orientert om et prøveprosjekt for Tau skole der det for klasserom/grupperom nå prøves ut renhold annen hver dag. Senterpartiet spurte rådmannen om dette er noen fagforeningene er med på, og hvor lang prøveperioden er, uten å få svar.

Senterpartiet mener vi biter oss selv i halen med å redusere på renhold og vaktmester. Vi investerer i nye bygg til mange hundre millioner, og så reduserer vi på renhold og vaktmester. Forstå en slik prioritering den som kan. Dessverre er det ofte renhold og vaktmester – altså «fotfolket» det gås løs på når det skal spares penger. Det startes sjelden eller aldri på toppen i en organisasjon.

Senterpartiet er ikke i mot å snu på steiner for å se hvordan vi kan få mer for pengene.  Men, dette er feil vei å gå. Et godt renhold øker trivselen på arbeidsplassen, og kan føre til et lavere sykefravær. Men, å tro at kvaliteten blir opprettholdt med lavere hyppighet på renhold, er å tro på julenissen. Ha en riktig god og fredfull julefeiring.