Meny

Status lærlingeplasser i Strand kommune

Alf Henning Heggheim, Gruppeleder Senterpartiet

Grunngitt spørsmål til møtet i Formannskapet 17.09.2020

I forbindelse med budsjett og økonomiplan 2020-2023 reduserte flertallskonstellasjonen antall lærlingeplasser i kommunen fra 20 til 15. Pr. I dag står 474 uten lærlingeplass i Rogaland. For Strand er det 2 innen helsearbeiderfaget med bostedsadresse i Strand som fortsatt står uten lærlingeplass pluss 12 elever innen automatiseringsfaget, bilfaget, brønnfaget, CNC maskinering, elektriker, fiske og fangst, fjernstyrte undervannsoperasjoner, konditorfaget og logistikkfaget. 

Senterpartiet vil anmode kommunen til å inngå lærlingekontrakt innen helsearbeiderfaget såfremt elevene er kvalifisert, og samtidig be næringslivet vurdere å ta inn lærlinger med bostedsadresse i Strand. 

Fint om vi kan få en orientering om status for lærlingeinntaket for 2020.

Spørsmål:

  1. Hva er status for lærlingeinntaket i Strand kommune?
  1. Vil ordfører ta initiativ til å utvide antall lærlingeplasser innen helsearbeiderfaget så fremt de to elevene er kvalifiserte?