Meny

Vann- og avløp ifm GS Solbakk-Grønnevoll

Senterpartiet er opptatt av at når det først skal bygges gang- og sykkelsti mellom Solbakk og Grønnevoll, at det også legges vann- og avløp i GS traseen. Mange på Nag sliter med vannkvaliteten. På øvre siden av riksveien helt fra Nagabrua til Solbakk eier Strand kommune store areal til mulig fremtidig boligbygging. Er det planlagt for vann- og avløp i GS traseen Solbakk-Grønnevoll?

Senterpartiet er videre opptatt av fortgang i byggingen av gang- og sykkelsti mellom Solbakk og Grønnevoll slik at vi får en sammenhengende sykkelsti mellom Tau og Jørpeland. Finansieringen er på plass etter spleiselag mellom Statens vegvesen og fylkeskommunen. Om få måneder åpner Ryfast. Så langt er ingen spadestikk tatt – kun for gatelys på motsatt side av veien. Gatelysene må ikke bli en «sovepute» for SVV for realisering av GS. Det mangler en forpliktende fremdriftplan for å få fortgang i byggingen av GS.

Spørsmål:

  1. Er det planlagt for vann- og avløp i GS traseen Solbakk-Grønnevoll? Hvis ikke; hvilket annet alternativ er valgt og hvorfor?
  2. Hva er status for GS Solbakk-Grønnevoll? Når forventes oppstart og sluttføring?
     

Tau, 23.04.2019

Alf Henning Heggheim,

Gruppeleder Senterpartiet