Meny

Fylkesårsmøte 3.- 4. mars på Kviknes Hotel, Balestrand.

Fylkesårsmøtet er papirlaus og sakspapir finn du på møteskya her:

 Sakliste:
1. Opning.
2. Opprop.
3. Konstituering.
a. Val av møteleiar.
b. Val av skrivar.
c. Val av to til å skrive under møteboka.
d. Val av teljekorps.
4. Fylkesleiar si tale.
5. Debatt på fylkesleiar si tale.
a. Innlegg frå stortingsrepresentant og fylkesordførar.
6. Årsmelding for Senterpartiet i Sogn og Fjordane 2017.
a. Melding frå fylkestingsgruppa.
b. Orientering frå Studieforbundet, Senterkvinnene og Senterungdomen.
7. Rekneskap for Senterpartiet i Sogn og Fjordane 2017.
8. Arbeidsplan for Senterpartiet i Sogn og Fjordane 2018 – 2019.
9. Budsjett for Senterpartiet 2018 og 2019.
10. Senterpartiet i Sogn og Fjordane – organisatoriske konsekvensar som følgje av samanslåing av
Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar.
11. Senterpartiets etiske retningslinjer – høyring.
12. Miniseminar.
13. Val etter lovene.
14. Uttalar.
15. Avslutning.
(Sakene kan verte handsama i ei anna rekkefølgje enn det som er oppsett i saklista)

Førebels rammeprogram:

3. mars:
09.15 - 10.15 Fylkesstyremøte i Senterpartiet.
10.00 - 11.00 Frammøte og innkvartering.
11.00 Opning av fylkesårsmøtet 2018 – Kviknes Hotel – Balestrand.
Kulturinnslag.
13.15 Lunsj.
14.30 Årsmøtet held fram.
16.30 - 17.00 Kaffipause.
18.30 Avslutning for dagen.
20.00 Middag og sosialt samvær.
Søndag 4. mars:
07.00 - 08.45 Frukost og utsjekking frå hotellet.
09.00 Oppstart dag 2 - årsmøtet held fram.
Ord for dagen.
11.30 Kaffipause.
12.00 Årsmøtet held fram.
13.30 Avslutning.
13.30 Lunsj (for dei som har tinga det) og heimreise.
14.15 - 16:00 Fylkesstyremøte i Senterpartiet.