Meny
Nye AU 2021 – Kopi

Nytt fylkesstyre - Fylkesårsmøtet 2021

Sogn og Fjordane Senterparti hadde sitt digitale fylkesårsmøte 7.-8. mai. Det vart gjort val av nytt fylkesstyret laurdag 8. mai. Alle val vart samrøystes vedteke etter valnemnda si tilråding. Morten Askvik, Karoline A. Bjerkeset og Jan Herstad takka neit til attval.

Marit Aakre Tennø og Erlend Haugen Herstad vart valde som nye nestleiarar og tek over for Morten og Karoline. Rune Hegrenes og Sidsel Kongsvik vert fastemedlemmar. Geir Helge Østerbø, Nina Hjartholm, Steffen Fjellestad og Grete Haugen Vinsrygg vert nye varamedlemmar i den rekkjefølgja.

Fylkesstyret i si heilheit:

Fylkesstyremedlemar:    

Fylkesleiar

Sigurd Erlend Reksnes – Stad

1. nestleiar

Marit Aakre Tennø – Luster  

2. nestleiar

Erlend Haugen Herstad – Sunnfjord  

Fylkesstudieleiar Nord – Sør kontakt

Erling Sande – Gloppen

Styremedlem

Gunn Åmdal Mongstad – Solund

Styremedlem

Rune Hegrenes – Sunnfjord

Styremedlem

Sidsel Kongsvik – Kinn  

Stortingsrepresentant

Liv Signe Navarsete – Lærdal

Senterungdomen

Sander Solheim – Kinn

Fylkestingsgruppa

Aleksander Øren Heen – Årdal

Varemedlemar:

1. vara

Geir Helge Østerbø – Høyanger

2. vara

Nina Hjartholm – Senterungdomen / Sunnfjord

3. vara

Steffen Fjellestad – Senterungdomen / Gloppen

4. vara

Grete Haugen Vinsrygg – Stryn