Meny

Varsko her, Nord-Troms

Troms og Finnmark - et større fylke med nye interne grenser

Troms har bestått som en egen administrativ enhet siden 1866. I en hundreårsperiode før det var Troms og Finnmark samlet som en administrativ enhet. Om dette er en forkortet fremstilling av historien så er det klart at Stortinget nå har vedtatt å samle Troms og Finnmark nok en gang i 2020.

Av Nordreisa Senterparti

Dette var Senterpartiet i mot. Da den endelige voteringen ble avholdt på Stortinget i juni 2017 ble stemmene til Kristelig folkeparti og Venstre avgjørende. Regionforandringen vi står ovenfor er et resultat av den politiske handelen disse partiene har gjort med Høyre og Fremskrittspartiet.

På to korte år skal vi nå rokke ved 150 år med opparbeidede rutiner, kompetanse på forvaltning, og innarbeidet kultur. All erfaring med fusjoner viser at det tar flere tiår før nye organiseringer setter seg. Senterpartiet har selv kommet i en typisk politisk skvis der partiet er i posisjon i Troms og i opposisjon i Finnmark, med de forviklinger det kan medføre.

I Troms har Senterpartiet handa på rattet til det som Stortinget har vedtatt. Vi skal gjøre det beste ut av det. På tross av at Stortinget kun har bevilget 30 millioner kroner til fusjonsprosessen mellom Finnmark og Troms. Til sammenligning er det brukt 41 millioner på fusjonsprosesser mellom Senjakommuner.

Nord‐Troms blir nå «Midt‐Troms» og det er en del nye potensielle utfordringer vi kan stå ovenfor:

1. Innen helse så vil nå Nord‐Troms bli midt imellom Tromsø og Hammerfest. For at kundegrunnlaget for en Fylkessykehusavdeling i Hammerfest skal være økonomisk bærekraftig vil muligens hjertepasienter fra Skjervøy dirigeres til byen utenfor Melkøya i fremtiden.

2. Innen videregående skole kan elever fra Nordreisa i fremtiden oppleve at det nærmeste skolealternativet blir Alta videregående skole.

3. Innen lokaldemokratiet vil Nord‐Troms få en enda mindre røst. Det blir større/verre/vanskeligere konkurranse med flere steder i Troms/Finnmark om å tilføre Nord‐Troms midler til oppgraderinger av fylkesveier og annet.

Det nærmer seg dato for sammenslåing i 2020. Allerede i 2019, skal et annerledes fylkesting velges. De demokratiske prosessene må beklageligvis gjennomføres i ekspressfart.

Kandidatene skal vinne frem i helt nye nominasjonsprosesser. Dette er enda en grunn for at folk i Nord‐Troms setter seg inn i den forvaltningsendringen som skjer. Og ikke minst, engasjerer seg i enda større grad.

Nord‐Troms må jobbe for at de neste generasjonene skal være midt i smørøyet, eller mellom barken og veden.