Meny

Borten Moe og Greni foreslått av flest lokallag

Nominasjonskomiteen har fått inn forslag fra 23 lokallag i Senterpartiet og Senterungdommen på kandidater til Senterpartiets liste i Sør-Trøndelag valgdistrikt. Ola Borten Moe er foreslått som kandidat av 20 av disse. Videre følger Heidi Greni (foreslått av 18 lokallag) og senterungdommens kandidat Maren Grøthe (foreslått av 14 lag).

Utover dette har komiteen også fått flere innspill på gode kandidater og dette gir et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med oppsett av liste.

1. runde i nominasjonen til stortingslista for Senterpartiet i Sør-Trøndelag valgdistrikt er nå avsluttet. Lokallaga ble bedt om å sende inn forslag på inntil 5 i alfabetisk rekkefølge fra nevnte valgdistrikt, derav maksimum 1 navn fra egen kommune som de mener kan være med på stortingslista.

Nominasjonskomiteen vil nå før sommeren sende lista med innkomne navn tilbake til kommunelaga og be dem om å sette opp sitt forslag til stortingsliste for Sør-Trøndelag valgdistrikt. Dette skal gjøres på et medlemsmøte i hvert enkelt kommunelag. Alle kommunelaga oppfordres til å avholde dette møtet mandag 14 september.

Nominasjonskomiteen vil så, på bakgrunn av de innkomne forslaga fra kommunelaga, starte sitt arbeid med forslag til stortingsvalgsliste. Komiteen har som mål å ha sitt forslag klart innen utgangen av oktober. Nominasjonsmøtet avholdes lørdag 21. november.

For ytterligere kommentarer kontakt leder i nominasjonskomiteen Jarle Martin Gundersen tlf: 948 82 060

Fullstendig liste over innkommende navn i 1 runde:
Navn: Kommune: Antall forslag:
Ola Borten Moe Trondheim 20
Heidi Greni Holtålen 18
Maren Grøthe SUL 14
Geir Arild Espnes Oppdal 10
Marte Løvik Trondheim 8
Sondre Saksvik SUL 7
Guri Heggem Røros 5
Ole Herman Sveian Malvik 4
Gunn Iversen Stokke Skaun 4
Jorid Jagtøyen Melhus 3
Hallgeir Grøndtvedt Ørland 2
Odd Jarle Svanem Heim 2
Sivert Moen Midtre Gauldal  1
Ola Rognstad Oppland 1
Lise Sundli Midtre Gauldal  1
Bjørnar Buhaug Indre Fosen 1
Knut Arne Strømøy Frøya 1
Kristian Fremstad Orkland 1
Siri Fossum Midtre Gauldal  1
Vegard F Fenes Trondheim 1
Eline Stene Selbu 1
Finn Olav Odde Ørland 1
Emilie Ryen Løkken Røros 1
Hanne K Høysæter Ørland 1
Hanne Skjæggestad Åfjord 1
Vibeke Langli Rindal 1
Siv Remtun Lånke Rennebu 1
Nils Forren Heim 1
Gudbrand Rognes Røros 1