Meny

Debatt om styringsform

I dag har fylkestinget debattert fremtidig styringsform. Senterpartiets forslag fra fylkesutvalget om at Trøndelag fylke skal styres etter formannskapsmodellen også i neste valgperiode lå til grunn.

Senterpartiet mener at formannskapsmodellen er bedre egnet til å sikre demokratiet og en balansert utvikling i hele Trøndelag, på lokalt og regionalt nivå.

Forslaget fikk et solid et flertall i fylkestinget mot 14 stemmer, det var kun et mindretall i Arbeiderpartiet og FRP som stemte imot.

En seier for demokratiet mener vi i Senterpartiet!