Meny

Drosjepolitikk i fylkestinget 03.10.18

Når fylkestinget i dag behandlet forslag til drosjepolitikk i Trøndelag, under tinget i Steinkjer fremmet Senterpartiets Gunn Iversen Stokke forslag om at det skal monteres alkolås i alle drosjer som får løyve i fylket.

I mars vedtok transport og kommunikasjonskomiteen på stortinget endringer i vegtrafikkloven. Lovendringen gjelder alkolås i busser og minibusser som driver med persontransport mot vederlag.
Vedtaket i Stortinget kom bare et par uker etter at Statens Vegvesen lanserte sine 136 målrettede trafikksikkerhetstiltak gjennom Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. Der montering av alkolås ble trukket frem som et av tiltakene som kan bidra aktivt til å bedre trafikksikkerheten i Norge.
Rus, og alkohol i særdeleshet, er en vesentlig årsak til trafikkulykker. Statens vegvesen sine dybdeanalyser viser at det er rus i minst 21 prosent av alle dødsulykker. Stortinget har fastsatt krav om alkolås i busser og minibusser, vi mener at taxi snarest også bør bli innlemmet i dette påbudet sier Stokke. Trøndelag bør vise veg, og gå foran på også dette området!
Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme.