Meny

Tallene lyver ikke, politimester!

I Adresseavisen av 29. juni bekrefter politimester Nils Kristian Moe, at tallene stemmer.

Åtte kommuner i Trøndelag Politidistrikt har vekst i årsverk, mens 20 av til 48 kommuner har mistet alle sine årsverk i perioden 2016-2019.

Det er særlig to faktorer som skaper vekst, - det er sentralisering av ledelse og operasjonssentral, samt nye fellesfunksjoner, sier politimesteren 

Adresseavisens overskrift «Eksplosjon av politi i Trondheim- resten av fylket taper», er på sin plass å kommentere. 

Politimesteren bekrefter i intervjuet at publikum må påregne lengre responstid, spesielt ved hendelser utenom områdene Trondheim- Orkanger og E6 nord til Steinkjer. Dette er ikke akseptabelt og langt unna forventningene om at alle deler av Trøndelag skal ha politiberedskap og ressurser med lik kvalitet og responstid. Nærpolitireformen har beviselig blitt verre enn fryktet. Det har blitt en sentraliseringsreform.

I artikkelen omtales ikke betydningen av lokal kunnskap og muligheten for langsiktig forebygging. Dette er uvurderlige kvaliteter som nå er tapt i sentraliseringen. Til alt overmål kommenterer stortingsrepresentant Gimse ( H) i artikkelen at « det er ikke noe vits i å ha en patrulje ut i Grong, hvis det ikke skjer noe der».

I denne sentraliseringsreformen taper lokalsamfunn ikke bare statlige arbeidsplasser, men også kunnskap og kompetanse som er avgjørende i forebygging.

Senterpartiet vil ha tjenester nær folk. Derfor vil Senterpartiet ha et desentralisert politi som har god kompetanse om sin by og sitt lokalsamfunn og som kan jobbe forebyggende i samarbeid med kommunene og andre etater. Lokal tilstedeværelse setter politiet i stand til å forebygge og oppdage kriminalitet på et tidlig tidspunkt.

Det kan tenkes at virkelighetsbildet som tegnes i Adresseavisens artikkel er en vekker for mange.  Reformens sentraliserende slagside har i høyeste grad mistet sin intensjon som en nærpolitireform. Den omtales nå som politireformen.

 

Per Olav Tyldum

Trøndelag Senterparti

Fylkesleder