Meny

Velferdsnorge er avhengig av fagarbeidere.

Skal Norge fortsatt være et velferdssamfunn, er det helt nødvendig at vi fortsatt klarer å utdanne dyktige fagarbeidere.

Men skal vi lykkes med det, må vi styrke yrkesfagenes status og satse kraftig på å øke antallet lærlingeplasser. Det er mangel på lærlingeplasser i store deler av landet, og på mange felt. Dette er svært uheldig

Senterpartiet vil stille krav om minst tre lærlingplasser per 1000 innbygger i kommunen, og minst tre per 5000 innbygger i fylkeskommunen, samidig må lærlingtilskuddet økes.

Det offentlige er de største byggherrene i landet og også en stor innkjøper av tjenester. Man bør derfor bruke sin makt som innkjøper, til å sette en standard for et seriøst arbeidsliv, som igjen vil gi ungdommer lyst til å utdanne seg til disse yrkene.

Senterpartiet vil at det stilles krav til bedrifter ved anbudsinngåelse om at de må være lærebedrift og at de må ha lærling på oppdragsstedet. Dette må også gjelde utenlandske bedrifter.

Gunn I. Stokke

Senterpartiet i Sør Trøndelag