Meny

Forslag til stortingsvalgsliste Nord-Trøndelag valgdistrikt

Nominasjonskomiteen innstiller Marit Arnstad, Per Olav Tyldum, Tomas Iver Hallem og Dorthea Elverum på de fire første plassene på stortingsvalgslista for Senterpartiet i Nord - Trøndelag valgkrets.

Marit Arnstad er 58 år, parlamentarisk leder i Senterpartiet, og sittende stortingsrepresentant.
Per Olav Tyldum er 56 år, ordfører i Overhalla kommune, og fylkesleder i Trøndelag Senterparti.
Tomas Iver Hallem er 45 år, og fylkesvaraordfører i Trøndelag fylkeskommune. Dorthea Elverum er 24 år, gruppeleder i Stjørdal Senterparti, og nestleder i Senterungdommen sentralt.

Nominasjonskomiteen legger fram sitt forslag på bakgrunn av grundige prosesser i organisasjonen der det har vært to runder med innspill fra lokallaga. Komiteen har fått innspill på svært mange dyktige kandidater i prosessen.

Komiteen har lagt vekt på en kombinasjon av erfaring, geografisk spredning, kjønnsbalanse og kandidater fra alle aldersgrupper i listeforslaget.
Komiteens forslag er enstemmig, med unntak av 3 og 4 plassen, der Senterungdommens representant i komiteen har tatt dissens.

Komiteen legger fram lista for endelig behandling på nominasjonsmøtet som avholdes på Scandic Hell, lørdag 21 november 2020.

Under følger nominasjonskomiteens komplette forslag til stortingsvalgsliste for Senterpartiet i Nord Trøndelag valgdistrikt 2021.

For ytterligere kommentarer kontakt leder i nominasjonskomiteen Marit Voll tlf: 452 21 339

 

Forslag til liste:

 

Navn: 

Fødselsår:

Kommune:

     

1

Marit Arnstad

1962

Stjørdal

     

2

Per Olav Tyldum

1964

Overhalla

     

3

Tomas Iver Hallem

1975

Verdal

Dissens: SUL ønsker Elverum på 3 plass

4

Dorthea Elverum

1996

SUL / Stjørdal

Dissens: SUL ønsker Hallem på 4 plass

5

Hege Nordheim-Viken

1969

Høylandet

     

6

Lars Myhr Sandlund

1999

SUL / Steinkjer

     

7

Kari Anita Furunes

1978

Meråker

     

8

Steinar Aspli

1957

Nærøysund

     

9

Anne Berit Lein

1968

Steinkjer

     

10

Hans Oskar Devik

1969

Røyrvik

     

11

Anita Ravlo Sand

1968

Levanger