Meny

Skulder ved skulder - Trønder i lag!

I disse dager gjøres det en fantastisk innsats for å begrense spredningen av koronaviruset av alle kommunene i Trøndelag. Vi får senket spredningshastigheten og gjort det mulig for helsevesenet å gi god hjelp til de som blir syke. 

Mange står på døgnet rundt under koronakrisen. Andre deler av samfunnet har stoppet helt opp. Dette kan dessverre vare i ukevis. Bransje etter bransje melder om likviditetskrise og flere frykter at livsverket skal legges i grus. Allerede nå kan vi se konturene av en post korona-tid som gir oss en dyp krise med stor arbeidsledighet. Det må vi jobbe for å unngå! 

Verdensøkonomien er i rask endring. Ingen kan ikke påvirke alt, men alle kan gjøre litt. 

Derfor må vi nå sette inn bredsida for å møte det vi ser utvikle seg i arbeidslivet. Dette kan vi gjøre med en offensiv offentlig sektor i ukene og månedene fremover. Staten må stå skulder ved skulder med næringslivet! 

Næringslivet rapporterer om at vi som samfunn står foran utfordringer og endringer vi ikke har opplevd tidligere. Det vil kreve en tydelig politisk ledelse fra regjeringen, men det vil også gjelde på lokalt plan. Vi må nå stille oss spørsmålet hvordan skal vi løfte oss opp fra det tapte til å sørge for en positiv utvikling av Trøndelag. 

Fylkeskommunen skal gå foran ved å sørge for investeringsoppdrag for næringslivet. Dette gjør vi nå først innen samferdselsområdet. Innsatsen bør også skje på andre områder. Blant annet bør vi også forsere skolebygg der det er mulig, og andre prosjekter som kan være klare for realisering. 

De siste 10 årene har reiselivsnæringen møysommelig blitt bygd opp i regionen vår i en der førsteklasses matprodukter høstet fra både hav og land har bidratt til at turister har kommet til Trøndelag. De er borte nå. Også på dette området trenger vi nå en målrettet tiltakspakke fra staten, organisert av fylket. 

Alle monner drar. Det spiller også en rolle hva du som forbruker gjør. Kjøp og reis lokalt- bidra med å få hjulene i gang! 

Når mange av oss nå sitter hjemme, rammes kulturnæringen hardt. De er inne i en økonomisk ørkenvandring der kulturarrangement langt utover sommeren vurderes avlyst. Her bør staten inn og komme med en målrettet pakke. Fylkeskommunen kan bidra med administrasjon og utarbeidelse av et garantifond for produksjoner slik at vi får opplevelser også til sommeren. Det bør også ses på om det skal opprette et investeringsfond for arrangement for å bidra til aktivitet. Denne bør være lett søkbar og ubyråkratisk for næringen. 

Mange vil trenge ny kompetanse gjennom og etter denne krisen. Fylkeskommunen bør bidra til at næringslivet får hjelp til å utvikle kompetanse i året som kommer gjennom en målrettet pakke. Vi skal sikre at lærlinger som nå er usikre på fremtiden får læretiden sin gjennomført og får sine fagbrev. 

Avslutningsvis vil jeg oppfordre alle kommuner i Trøndelag til å planlegge for å fremskynde investeringer og gjennom det vise at vi har tro på fremtiden. Selvpålagte restriksjoner for bevegelse av arbeidsfolk i kommunen bør åpnes opp slik at næringslivet som kan jobbe, får jobbe. Så får andre komme etter - så raskt som mulig. Slik skal vi sammen gjenvinne det tapte. Vi skulder ved skulder med hverandre, og inkluderer arbeidsfolk og næringsliv i Trøndelag. 

Tomas Iver Hallem Fylkesvaraordfører (Sp)