Meny
foto: NTFK

Minneord - Erik Bartnes

Tidligere fylkesordfører i Nord-Trøndelag og tidligere ordfører i Steinkjer Erik Bartnes gikk bort den 26.september, 80 år gammel.

Han var en av de mest innflytelsesrike politikere og samfunnsbyggere i Nord-Trøndelag gjennom de siste 40 år. Hans oppvekst på gården Øver-Bartnes i Beitstad var det selvsagte ankerfestet gjennom hele livet, og han fikk mot slutten av livet noen gode år i den nybygde kårstua sammen med sin Liv Astrid, nært livet på gården og i Bartnesgrenda. 

Erik hadde svært gode evner, og han toppet sin utdannelse som landbruksøkonom fra Norges Landbrukshøgskole på Ås. Han og Liv Astrid stiftet familie og fikk fire barn. Da familien i 1970 etablerte seg på Øver-Bartnes etter utdannelse og noen år i arbeidslivet ute, var det klart for Erik at han ville engasjere seg i mer aktivitet og arbeid utover det å drive, og administrerere slektsgården. Han var aktiv i ulike forretningsforetak gjennom mange år, og i all sin tid hadde Erik stor oppmerksomhet rundt næringsutvikling og forretningsdrift kombinert med sin interesse og sterke engasjement for gården, grenda og samfunnslivet. 

Med oppveksten i et politisk miljø, der faren Inge E. Bartnes var fylkessekretær i Bondepartiet og etter hvert stortingsrepresentant for Bondepartiet/Senterpartiet, var det naturlig for Erik å gjøre en politisk innsats for samfunnet rundt seg, på flere plan. Han ble første gang innvalgt i kommunestyret i Steinkjer i 1979, og fra 1.januar 1982 tok han over som ordfører etter partifellen Bård Rannem. Som ordfører var Erik stadig på farten, fordi Erik skjønte godt at muligheten til å utøve kommunepolitikk til det beste for sin kommune og sitt omland også krevde nettverk og innflytelse på nasjonalt plan. Han hadde vervet som ordfører i 8 år, fram til 1.januar 1990. 

På 1990-tallet skiftet Erik arena over til fylkespolitikken, og han var fylkesleder for Senterpartiet i Nord-Trøndelag fra 1990-92. Dermed ble Erik som fylkesleder vertskap for Senterpartiets landsmøte som ble holdt i Steinkjer rådhus i mars 1991, der Anne Enger Lahnstein ble valgt som ny partileder. Erik ble innvalgt i fylkestinget i 1991, og han satt i fylkestinget fram til 2007. Han var leder i hovedutvalg for kultur og deretter helsepolitisk talsmann for sitt parti. Sykehus – og helsepolitikk var på 90-tallet fortsatt en svært viktig sektor for fylkeskommunene, og i Nord-Trøndelag var fylkeskommunen eier av sykehusene på Levanger og Namsos. 

I 1999 ble Erik valgt som gruppeleder for Senterpartiet i fylkestinget og hadde det vervet fram til 2003, da han tok steget opp som fylkesordfører i Nord-Trøndelag. Ettersom det etter valget samme år ble innført en parlamentarisk styreform i fylket, var det fylkesrådet, ved fylkesrådslederen som hadde det øverste politiske ansvaret. Fylkesordføreren hadde likevel fortsatt viktige roller som fylkestingets fremste tillitsvalgte samt en del seremonielle oppdrag. Erik Bartnes ønsket – og klarte likevel å legge politisk tyngde også i vervet som fylkesordfører, og hans måte å utøve sitt verv på betydde mye for at fylkesrådet og fylkestinget i stor grad kunne være samkjørte i styringen av fylket.  

Erik Bartnes var en av ganske få folkevalgte som hadde en sterk og klar ideologisk forankring, på samme tid som han var svært løsningsorientert og pragmatisk når det gjaldt å avklare politiske saker. Han hadde dessuten en enestående evne til å skrive ut politiske resonnement, meninger og holdninger på en slik måte at det ble veldig klart for dem som skulle sette politiske vedtak ut i praksis hva som var forventet av videre oppfølging.

Erik hadde i mange år en svært viktig rolle som forhandlingsleder i KS nasjonalt, et verv han utførte på en måte som innga respekt både fra arbeidstaker – og arbeidsgiversiden. Han hadde i alle år et stort engasjement og interesse over et svært vidt spekter, og viktige nordtrønderske institusjoner som NTE og Trønder-Avisa var to sentrale interessefelt gjennom mange år.

Til glede for mange stilte Erik på nytt opp i kommunepolitikken i Steinkjer i to valgperioder fra 2007 og utover, etter at han hadde sluttet som fylkesordfører. Her ble han både utvalgsleder og talsperson for sin partigruppe, og bidrog ellers med mange gode råd til kommunestyregruppa. 

Han var en glitrende taler, nær sagt i enhver sammenheng og i hvilket som helst tema. Det er mange som har opplevd hans taler som rene feststunder. Hans stil kunne virke improvisert, ledig og litt tilfeldig, men i virkeligheten brukte Erik svært mye tid på forberedelser til slike oppdrag. Han tok for øvrig alle oppdrag svært seriøst, og møtte alltid godt forberedt. Han var også en god mentor, og det er mange både i og utenfor Senterpartiet som i dag trekker fram Erik Bartnes sin rolle som læremester i politiske og samfunnsmessige spørsmål.

Trøndelag Senterparti lyser fred over Erik Bartnes sitt gode minne.

Per Olav Tyldum

Fylkesleder

Trøndelag Senterparti