Meny
logo

Pressemelding: Forslag til stortingsvalgsliste Nord - Trøndelag valgkrets

Nominasjonskomiteen innstiller Marit Arnstad, Per Olav Tyldum, Tomas Iver Hallem og Dorthea Elverum på de fire første plassene på stortingsvalgslista for Senterpartiet i Nord - Trøndelag valgkrets.

Marit Arnstad er 58 år, parlamentarisk leder i Senterpartiet, og sittende stortingsrepresentant.
Per Olav Tyldum er 56 år, ordfører i Overhalla kommune, og fylkesleder i Trøndelag Senterparti.
Tomas Iver Hallem er 45 år, og fylkesvaraordfører i Trøndelag fylkeskommune. Dorthea Elverum er 24 år, gruppeleder i Stjørdal Senterparti, og nestleder i Senterungdommen sentralt.

Nominasjonskomiteen legger fram sitt forslag på bakgrunn av grundige prosesser i organisasjonen der det har vært to runder med innspill fra lokallaga. Komiteen har fått innspill på svært mange dyktige kandidater i prosessen.

Komiteen har lagt vekt på en kombinasjon av erfaring, geografisk spredning, kjønnsbalanse og kandidater fra alle aldersgrupper i listeforslaget.
Komiteens forslag er enstemmig, med unntak av 3 og 4 plassen, der Senterungdommens representant i komiteen har tatt dissens.

Komiteen legger fram lista for endelig behandling på nominasjonsmøtet som avholdes på Scandic Hell, lørdag 21 november 2020.

Vedlagt nominasjonskomiteens komplette forslag til stortingsvalgsliste for Senterpartiet i Nord Trøndelag valgdistrikt 2021.

For ytterligere kommentarer kontakt leder i nominasjonskomiteen Marit Voll tlf: 452 21 339

Stjørdal 7. oktober

Forslag til liste:

Forslag til liste:        
Navn:  Fødselsår: Kommune:    
         
1  Marit Arnstad  1962 Stjørdal    
         
2  Per Olav Tyldum  1964 Overhalla    
         
3  Tomas Iver Hallem  1975 Verdal Dissens: SUL ønsker Elverum på 3
         
4  Dorthea Elverum  1996 Senterungdommen / Stjørdal Dissens: SUL ønsker Hallem på 4 plass 
         
5  Hege Nordheim-Viken  1969 Høylandet    
         
6  Lars Myhr Sandlund  1999 Senterungdommen / Steinkjer    
         
7  Kari Anita Furunes  1978 Meråker    
         
8  Steinar Aspli  1957 Nærøysund    
         
9  Anne Berit Lein  1968 Steinkjer    
         
10  Hans Oskar Devik  1969 Røyrvik    
         
11  Anita Ravlo Sand  1968 Levanger