Meny

Med strøm skal landet bygges!

Med strøm skal landet bygges!
Norge er i dag en av verdens fremste produsenter av ren fornybar energi. Dette gir et unikt grunnlag for fremtidig verdiskapning og reduserte klimautslipp. Det bør derfor produseres mer elektrisk kraft i Norge.


Potensialet for økt kraftproduksjon er stort. Dagens produksjon på om lag 150 Terrawattimer pr år vil ifølge Statnett kunne økes med 30% de kommende årene. Utbygging av vindkraft vil kunne stå for det alt vesentlige av denne veksten.


Vestfold Senterparti mener en økt produksjon av elektrisk kraft gir formidable muligheter for Norge.


* Det vil skape arbeidsplasser knyttet til utvikling og produksjon av strøm.
* Det vil gi muligheter for en betydelig reduksjon av de norske klimagassutslippene.
* Det vil sikre industri og privathusholdninger tilgang på ren energi til en akseptabel pris.
* Det vil bidra til å utvikle en leverandørindustri som også kan være internasjonalt konkurransedyktige.


Skal vi lykkes med en slik utvikling må gode rammer for energiproduksjonen være på plass. Norge må ha full kontroll over egen kraftproduksjon. Enhver avgivelse av suverenitet på energiområdet til EU er uakseptabelt. Norge må fortsatt ha kontroll over bygging av utenlandskabler. Kraftutveksling må være på et nivå som står i forhold til Norske behov og interesser.

Kraftutveksling må bidra til både å sikre nye arbeidsplasser i Norge, trygge forsyningssikkerheten og redusere klimagassutslippene.


Vestfold Senterparti ønsker å bygge landet. Den beste måten å gjøre det på er å bruke ren norsk strøm. En overgang til økt bruk av strøm innen industri, landbruk og transport vil gi oss økt verdiskapning og reduserte klimagassutslipp. Fremtiden er elektrisk!