Meny

Jordvern i kommuneplanens arealdel

Da kommunestyret onsdag behandlet forslag til nye næringsarealer, holdt Sigrid I Hokstad følgende innlegg om jordvern:

Ordfører,

Jeg vil bare snakke litt kort om hvorfor det er viktig med jordvern!

I følge årsmeldinga til Vestfold og Telemark fylkeskommune så er vi på lista over kommuner som har bygget ned mest matjord i gjennomsnitt de siste 10 åra, på femte plass.

Noen av tingene det siste året har vist er at verden plutselig kan befinne seg i situasjoner man ikke forventet. - Som en pandemi, - og at det ikke skal mer til enn at en båt setter seg fast i en kanal for å få verdenshandelen i ubalanse.

Det er derfor det er viktig at vi beholder både den matjorda vi har OG den byrkbare marka.

For vi kan komme i en situasjon i fremtiden hvor vi er nødt til å øke selvforsyningsgraden, og da vil vi trenge disse arealene.