Meny

Høyre er stille om sine næringsfiendtlige avgiftsøkninger

Høyre er stille om sine næringsfiendtlige avgiftsøkninger

Høyre gikk i sitt alternative statsbudsjett inn for massive avgiftsøkninger for folk og næringsliv, skriver Ole André Myhrvold.

Vi gjør Norge mer sjølforsynt med mat

Vi gjør Norge mer sjølforsynt med mat

Når jeg sår agurk- og tomatfrø i februar, gleder jeg meg allerede til solvarme tomater gjennom sommeren. Det er en glede å dyrke, og flere og flere oppdager gleden med kjøkkenhage, pallekarm andelslandbruk eller bikuber på bytak. Men jeg må ha mere enn tomater og agurker, og vi trenger heltidsbønder som lager maten vår. Dessverre har lønnsomheten i landbruket over tid sakket akterut, skriver Kathrine Kleveland.

Hipp hurra for 17. mai og landslovsjubileet

Hipp hurra for 17. mai og landslovsjubileet

Jeg er glad i våren, i landet vårt, i fellesskapet med andre, i å synge og ikke minst i det norske flagget som gir meg positiv nasjonalfølelse. Alt dette knyttes for meg sammen på den festdagen 17. mai er, skriver Kathrine Kleveland.

Feilinformasjon om utflyttingsskatt kan skade Norge

Feilinformasjon om utflyttingsskatt kan skade Norge

Utflyttingsskatten er ikke en ny skatt, og den er hverken en gründerskatt eller en skjult form for arveskatt. Desinformasjon som skaper et uriktig skremmebilde, er uansvarlig og skadelig, skriver Trygve Slagsvold Vedum.

Vi må gi matjorda videre til neste generasjon

Vi må gi matjorda videre til neste generasjon

Jeg var rundt 14 år, jeg sto sammen med far på jordet bak stabburet på gården jeg vokste opp på i Holmestrand. Far så utover landskapet og sa hvis E18-traseen kommer over jordet her vil du aldri overta denne gården, skriver Kathrine Kleveland i dette innlegget.

Mer norskprodusert mat og bøndenes inntekstgap tettes

Mer norskprodusert mat og bøndenes inntekstgap tettes

Stadig flere er bevisst på å kjøpe norsk mat, det skal vi fortsette å legge til rette for. Nå har regjeringa lagt fram den mest ambisiøse opptrappingen for matproduksjon og lønnsøkning for bøndene noen gang, skriver Kathrine Kleveland.

Kvinnedagen: Vi er kommet langt, men skal lenger

Kvinnedagen: Vi er kommet langt, men skal lenger

Anna Rogstad var den første kvinnelige stortingsrepresentanten. Hun kom inn på Stortinget som vara i 1911. To år før stemmeretten for kvinner ble allmenn. Møterommet på Stortinget som er oppkalt etter Anna Rogstad er en viktig påminnelse for alle kvinner om at noen har gått foran, skriver Kathrine Kleveland.

Sp med på bredt pensjonsforlik

Sp med på bredt pensjonsforlik

I dag skal vi snakke litt om pensjon! Du fikk kanskje med deg at vi forrige torsdag, på skuddårsdagen inngikk et bredt forlik mellom 7 partier her på Stortinget, skriver Tor Inge Eidesen.

Forvalte jordbruksareal i eit evig perspektiv – kva tyder det i praksis?

Forvalte jordbruksareal i eit evig perspektiv – kva tyder det i praksis?

Utgangspunktet for matproduksjonen er arealressursane. Difor må forvaltninga av dei ha eit evig perspektiv. Det har ein samla kontroll- og konstitusjonskomité slått fast når Stortinget handsama Riksrevisjonen sin rapport om mattryggleik og beredskap på landbruksområdet, skriv Nils T. Bjørke og Per Olav Tyldum.

Praktiske grep for vekst i næringslivet

Praktiske grep for vekst i næringslivet

Høyres Tina Bru forsøker i et innlegg 24. januar å vri på hva jeg har sagt om formuesskatt slik at det høres ut som om jeg støtter Høyres politikk på dette området. Slik er det ikke. Det jeg viste til var Sp/Ap-regjeringens vedtak om lettelse i formuesskatten for næringslivet i distriktene som utgjør en skattelette på 450 millioner kroner i året. Det har ingenting med Høyres skattepolitikk å gjøre, skriver Marit Arnstad.

Endelig er sysselsettingsgraden opp fra Erna Solberg-nivå

Endelig er sysselsettingsgraden opp fra Erna Solberg-nivå

Høyre forsøker å kaste seg inn i debatten om arbeidslinja med en rørende nostalgi om at alt var så mye bedre når de styrte. Det stemmer rett og slett ikke. Gjennom åtte år med Erna Solberg som statsminister sank sysselsettingsgraden i Norge. Heldigvis øker sysselsettingsgraden med Sp og Ap i regjering, skriver Gro-Anita Mykjåland.

2021 2.kandidat Sør-Trøndelag valgkrets Heidi Greni

Ernas bløff

Erna Solbergs bløff i valgkampen 2023 skulle ikke holde lenger enn til første budsjettrunde, skriver Heidi Greni.

Aldri før har flere nordmenn gått på jobb

Aldri før har flere nordmenn gått på jobb

De siste to årene er det skapt 130 000 nye jobber. Rekordstor befolkning kombinert med rekordlav arbeidsledighet fører til at det aldri før har gått så mange nordmenn på jobb som i dag. Det er viktig for fellesskapet og velferdsstaten vår. For vi har nok av utfordringer, skriver Gro-Anita Mykjåland.

Avgiftsalliansen Høyre, Venstre og MDG

Avgiftsalliansen Høyre, Venstre og MDG

Alle stortingspartia har lagt fram sine alternative statsbudsjett. Når man ser på forslaga under ett dannes det et tydelig bilde av tre parti som har en enorm tro på økte avgifter: Høyre, Venstre og Miljøpartiet de Grønne (MDG), skriver Bengt Fasteraune.