Meny

Velkommen til Blålyskonferanse!

Vestfold og Telemark Senterparti

Formålet med konferansen er å løfte til debatt; Er det andre måter å organisere politi-, brann- og ambulanseutrykning på? Er det på kort og lengre sikt handlingsrom for bedre samhandling og ressursutnyttelse?

Konferansen er for alle, og er gratis

Mandag 26. august kl 12-15 Notodden Bok & Blueshus.på Notodden

Vi inviterer ansatte og tillitsvalgte i disse tre etatene, politikontakter, politikere og andre samfunnsinteresserte som har interesse av å bidra i dialog sammen med oss (eller lytte).


FORELØPIG program:
11:30 Rundstykker, frukt og kaffe før møtestart
12:00 Møteleder Terje Riis-Johansen setter agendaen
12:15 Helge Folserås, politistasjonssjef for Notodden politistasjon
          og tjenesteenhetsleder i Øst-Telemark
12:30 Elling Himberg Krosshus, brannsjef på Notodden 12:40 Pause
12:50 Tillitsvalgte ambulansetjenesten, Lene Krosshus
13:00 En kommunelege fra en av kommunene
13:10 Pause
13.30 Lisbeth Grønbek, Fagforbundet
13.35 Bjørn Rønning, leder Norsk Brannmannsforum og Fagforum Brann/redning
13.50 Hva nå?
          Oppsumering med Sp-ordførerkandidater
           Hjartdal: Øystein Timland
           Tinn: Bjørn Sverre Sæberg
           Notodden: Nuno Marques
           Spørsmålrunde – debatt- dialog
14:45 Oppsummering ved møteleder
15:00 Konferanseslutt

Arrangør:
Notodden Senterparti og Vestfold og Telemark Senterparti.