Meny

Politikk er verdikamp

Lisbeth Glittum, leder og 4. kandidat Bamble Sp

Politikk er verdikamp og jeg trur på folkestyre. Jeg trur på enkeltmenneske og lokalsamfunnets evne til å skape si egen framtid. Jeg trur folk vil, og kan, være med når avgjørelser skal tas, men da må de også bli hørt.

Lokalpolitikk handler om å fordele de pengene vi har der vi mener det er viktigst. Men hva er viktigst? Er det skole? Eldreomsorg? Helse? Arbeidsplasser? Flyktninger? Jordvern?

Og hvordan skal pengene fordeles? 


Ønsker vi å bo i et godt samfunn må vi være med å skape det hver dag. Det klarer vi ikke uten frivillige organisasjoner, idrett, lag, kultur og foreninger. Dette er grunnsteiner i et godt nærmiljø, og noe jeg vil være med å styrke.