Meny

Carl Nesjar, en æresborger av Larvik

Olav Nordheim (Sp), leder i Hovedutvalg for miljø, kultur og næring i Larvik

Vår internasjonalt mest kjente kunstner fra Larvik, Carl Nesjar, ble født for nøyaktig hundre år siden den 6. juli 1920.

Med respekt og ærbødighet for mennesket og kunstneren Carl Nesjar flagges det på alle kommunale flaggstenger i dag.

For sin langvarige, viktige og svært allsidige kunstnergjerning ble han tildelt er rekke nasjonale og internasjonale utmerkelser.

Kong Harald V utnevnte Carl Nesjar til kommandør av St. Olavs Orden i 2011. Vestfold fylkeskommunes kulturpris fikk han i 1997. Samme år ble Nesjar Ridder av den franske Ordenen for kunst og kultur. I 2002 ble han utnevnt til Kristinehamn-ambassadør i Sverige. I 2004 fikk han Norsk Betongforenings innsatspris. Og, den 29. september på Larvik bys fødselsdato, i 2001 utnevnte kommunestyret Carl Nesjar til æresborger av Larvik.

Det er all mulig grunn til å flagge for Carl Nesjar i dag!

Olav Nordheim.jpg
Olav Nordheim flagget for Carl Nesjar 6. juli, på dagen 100 år etter Nesjar ble født
 

Carl Nesjar ble født på Torstrand i Helgesens gate 7. Sju år gammel flytter han sammen med familien sin til Brooklyn i USA. Der vinner den kommende æresborgeren gullmedalje i sin første tegnekonkurranse i konkurranse med flere tusen andre skoleelever.

Familien flytter tilbake for noen år til Larvik i 1932. Carl videreutvikler sine tegneferdigheter og deltar på utstilling i Sandefjord Kunstforening i 1934. To år seinere debuterer han i Larvik Kunstforening.

Speiderbevegelsen i Larvik er en viktig del av oppveksten til Carl Nesjar, eller Carl Carlsen som han het på den tida. Det skal finnes arbeider signert CC blant etterkommere av hans speidervenner den dag i dag.

Under krigen deltok Nesjar i illegale motstandsgrupper som avlytta Gestapos telefoner.

Nesjar tilhørte modernismen både som maler, grafiker, fotograf, skulptør, filmskaper og billedhugger på internasjonalt plan. Mest kjent er han for sitt lange samarbeid med forrige århundrets største kunstner – Pablo Picasso. I arkitekt Erling Viksjøs bevaringsverdige Y-blokka i Oslo var det Carl som utførte de eksotiske «Fiskerne» på byggets gavlvegg og «Måken» i inngangspartiet etter tegninger av Picasso. Tilsvarende utsmykninger i naturbetong har Nesjar utført i Barcelona, Marseille, Chicago og Stockholm.

Nesjars initiativ for å få Picasso-statuen «Sylvette» til Larvik møtte imidlertid så stor motstand både i 1970 og et kvart århundre seinere at Larvik fortsatt er uten. Nesjars isfontener står oppført en rekke steder i verden, blant annet i OL-byene Lake Placid, Seoul, Albertville og Lillehammer. Hvem husker ikke da Sissel Kyrkjebø kom ridende inn på en isbjørn på avslutningsseremonien i OL i 1992? Det var Carl Nesjar som sto bak den to meter høye og 3,5 meter lange isbjørnen. Her i Larvik står «Kloden» i Badeparken til glede både sommer og vinter.

Carl Nesjar levde et omflakkende internasjonalt liv. Men han var en stor Larviks patriot livet ut. «Viksfjord er det stedet i verden jeg føler meg mest hjemme», sa han. De siste tiåra var Nesjar bosatt på Bøler i Oslo og var aktiv helt til sin død 23. mai 2015, nær nittifem år gammel. Han er gravlagt på Østre gravlund i Oslo.

Seinere i sommer utgir Posten et minnefrimerke for å hedre Carl Nesjar. Til tross for Nesjars mange utmerkelser og priser vil jeg tro at den beste hundreårsgaven regjeringen Solberg kunne gi vår æresborger er å stoppe rivingen av Y-blokka. Der står hans kanskje mest kjente verk «Fiskerne» og «Måken», som hører sammen med resten av den unike bygningen.