Meny

Senterpartiet markerer miljødagen

Elisabeth I Hokstad, sekretær i Larvik Senterparti

Verdens miljødag,5.juni, har vært markert i mange år. I Senterpartiet har vi brukt denne anledningen til å sette fokus på miljøutfordringer og til å samle inn penger til et internasjonalt miljø- og solidaritetsprosjekt ved å selge blomster eller granplanter.

I år blir aksjonen mer digital, men ikke mindre viktig.

Prosjektet vårt er i Nepal, i samarbeid med Utviklingsfondet, og har fem hovedmålsettinger:

  • Økt matsikkerhet er viktig for befolkningen i alle land og lokalsamfunn. Prosjektet gir tilgang til egnet såfrø, tilpassede vanningssystemer, bedre husdyravl og opplæring av modellbønder som får kunnskap og kan formidle denne videre i sine grender og landsbyer. Dette er helt grunnleggende for å nå FNs bærekraftsmål nr 2 om å utrydde sult.
  • Det jobbes med å gjennomføre en modell for klimatilpassede landsbyer på to ulike måter. Innbyggere og lokalsamfunn får hjelp til å identifisere og utbedre sine sårbarheter ved endrede klimatiske forhold. Flom, tørke og hvordan man skal takle store nedbørsmengder endrer seg og kan gi alvorlige følger. Samtidig lærer man bort teknikker for mer effektiv bruk av brensel og annen type reduksjon av utslipp. Begge deler i tråd med FNs bærekrafsmål nr 13 om å stoppe klimaendringene.
  • Det gis støtte til småskala forretningsdrift, infrastruktur og opplæring. Dette kan sikre markedsadgang for det som blir produsert utenfor byene og dermed øke inntektene både til småskala bønder og andre. Dette er viktige virkemiddel for å nå FNs bærekraftsmål nr 8; Anstendig arbeid og økonomisk vekst.
  • Prosjektet gir opplæring og støtte til lokale organisasjoner, opplæring av valgte representanter og ansatte på kommunenivå i deltagende planlegging og oppfølging, inkludert revisjon. Dette er i tråd med bærekraftsmål nr 11; bærekraftige byer og samfunn.
  • Det er også fokus på likestilling og inkludering i prosjektet, i tråd med bærekraftsmål nr 10, mindre ulikhet. Lederopplæring for kvinner og informasjon og opplæring om hvordan man kan få økt inkludering.

Vi kommer ikke til å stå på torget å selge planter i år, men håper allikevel å sette fokuset på hvor viktig internasjonal innsats er også for miljøet.

De fleste mennesker ønsker å bo og livnære seg i det landet og på det stedet de har en tilknytning. Mulighetene for å produsere mat til seg selv og kunne selge overskuddet i et marked, det å  unngå store naturkatastrofer og ha et velfungerende lokalmiljø rundt seg er helt grunnleggende.

Vi er glade for å kunne hjelpe litt på veien for vårt prosjekt i Nepal. Det gjør vi ved å Vippse til: 506624