Meny

Hipp hurra for 17. mai og landslovsjubileet

Hipp hurra for 17. mai og landslovsjubileet

Jeg er glad i våren, i landet vårt, i fellesskapet med andre, i å synge og ikke minst i det norske flagget som gir meg positiv nasjonalfølelse. Alt dette knyttes for meg sammen på den festdagen 17. mai er, skriver Kathrine Kleveland.

Feilinformasjon om utflyttingsskatt kan skade Norge

Feilinformasjon om utflyttingsskatt kan skade Norge

Utflyttingsskatten er ikke en ny skatt, og den er hverken en gründerskatt eller en skjult form for arveskatt. Desinformasjon som skaper et uriktig skremmebilde, er uansvarlig og skadelig, skriver Trygve Slagsvold Vedum.

Kvinnedagen: Vi er kommet langt, men skal lenger

Kvinnedagen: Vi er kommet langt, men skal lenger

Anna Rogstad var den første kvinnelige stortingsrepresentanten. Hun kom inn på Stortinget som vara i 1911. To år før stemmeretten for kvinner ble allmenn. Møterommet på Stortinget som er oppkalt etter Anna Rogstad er en viktig påminnelse for alle kvinner om at noen har gått foran, skriver Kathrine Kleveland.

Sp med på bredt pensjonsforlik

Sp med på bredt pensjonsforlik

I dag skal vi snakke litt om pensjon! Du fikk kanskje med deg at vi forrige torsdag, på skuddårsdagen inngikk et bredt forlik mellom 7 partier her på Stortinget, skriver Tor Inge Eidesen.

Sp satser på mer praktisk læring framfor Høyres ensidige testing

Sp satser på mer praktisk læring framfor Høyres ensidige testing

Vi må legge til rette for at alle skal lykkes i norsk skole. Skolen har lenge vært mest tilrettelagt for elever som er teoretisk anlagte og flinke i det som læres i klasserommet. Praktisk læring og praktisk kunnskap har vært for lavt prioritet. Dette vil Senterpartiet og regjeringen få slutt på, skriver Marit Knutsdatter Strand.

Praktiske grep for vekst i næringslivet

Praktiske grep for vekst i næringslivet

Høyres Tina Bru forsøker i et innlegg 24. januar å vri på hva jeg har sagt om formuesskatt slik at det høres ut som om jeg støtter Høyres politikk på dette området. Slik er det ikke. Det jeg viste til var Sp/Ap-regjeringens vedtak om lettelse i formuesskatten for næringslivet i distriktene som utgjør en skattelette på 450 millioner kroner i året. Det har ingenting med Høyres skattepolitikk å gjøre, skriver Marit Arnstad.

Endelig er sysselsettingsgraden opp fra Erna Solberg-nivå

Endelig er sysselsettingsgraden opp fra Erna Solberg-nivå

Høyre forsøker å kaste seg inn i debatten om arbeidslinja med en rørende nostalgi om at alt var så mye bedre når de styrte. Det stemmer rett og slett ikke. Gjennom åtte år med Erna Solberg som statsminister sank sysselsettingsgraden i Norge. Heldigvis øker sysselsettingsgraden med Sp og Ap i regjering, skriver Gro-Anita Mykjåland.

2021 2.kandidat Sør-Trøndelag valgkrets Heidi Greni

Ernas bløff

Erna Solbergs bløff i valgkampen 2023 skulle ikke holde lenger enn til første budsjettrunde, skriver Heidi Greni.

Aldri før har flere nordmenn gått på jobb

Aldri før har flere nordmenn gått på jobb

De siste to årene er det skapt 130 000 nye jobber. Rekordstor befolkning kombinert med rekordlav arbeidsledighet fører til at det aldri før har gått så mange nordmenn på jobb som i dag. Det er viktig for fellesskapet og velferdsstaten vår. For vi har nok av utfordringer, skriver Gro-Anita Mykjåland.

Nå får 67 000 barn billigere SFO og gratis barnehage

Nå får 67 000 barn billigere SFO og gratis barnehage

Barnehage og SFO er viktig for utviklingen til barn og for gode familieliv over hele landet. Derfor har vi fått på plass at landets 2. klassinger fra tirsdag av får 12 timer i uka gratis på SFO. På samme tid vil 7 000 familier med tre barn samtidig i barnehagen få gratis plass for tredjemann. Altfor lenge har innsatsen for barnefamiliene stått i ro. Med dagens regjering er satsingen i gang, skriver Kathrine Kleveland.

Varsler prisjustering av statsbudsjettet for 2023

Varsler prisjustering av statsbudsjettet for 2023

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) varslet i dag at regjeringen jobber med en pris- og lønnsjustering av statsbudsjettet for 2023. 

2019 Familie rundt middagsbord

En prioritering av barn og familier

Denne regjeringen leverer på sosiale goder til barn og familier i hele landet. Det usosiale brillestøtte kuttet som Solberg regjeringen innførte er saga blott. Maksprisen i barnehage senkes. Fra 1. august får alle førsteklassinger 12 timer gratis SFO – skolefritidsordning. Og det skal nå innføres en barnekoordinator i alle landets kommuner, en koordinator som skal bistå familier som har barn med særskilte behov, skriver Margrethe Haarr og Hans Inge Myrvold.

Pensjonssystemet må sikre en trygg og verdig alderdom for alle

Pensjonssystemet må sikre en trygg og verdig alderdom for alle

– Pensjonssystemet må sikre en trygg og verdig alderdom for alle, særlig minstepensjonister og de som lever på uføretrygd, sier Per Olaf Lundteigen.

Tillitsreform i Nav

Tillitsreform i Nav

Nav trenger en tillitsreform. Folk på arbeidsavklaringspenger trenger det aller mest. Bistand fra Nav må gis på den måten som er nødvendig for den enkelte. Da må døra inn til Nav-kontoret også være åpen, slik som det er i kommunen ellers, skriver Lundteigen i denne kronikken.