Meny

Mer norskprodusert mat og bøndenes inntekstgap tettes

Mer norskprodusert mat og bøndenes inntekstgap tettes

Stadig flere er bevisst på å kjøpe norsk mat, det skal vi fortsette å legge til rette for. Nå har regjeringa lagt fram den mest ambisiøse opptrappingen for matproduksjon og lønnsøkning for bøndene noen gang, skriver Kathrine Kleveland.

Sp med på bredt pensjonsforlik

Sp med på bredt pensjonsforlik

I dag skal vi snakke litt om pensjon! Du fikk kanskje med deg at vi forrige torsdag, på skuddårsdagen inngikk et bredt forlik mellom 7 partier her på Stortinget, skriver Tor Inge Eidesen.

Sp satser på mer praktisk læring framfor Høyres ensidige testing

Sp satser på mer praktisk læring framfor Høyres ensidige testing

Vi må legge til rette for at alle skal lykkes i norsk skole. Skolen har lenge vært mest tilrettelagt for elever som er teoretisk anlagte og flinke i det som læres i klasserommet. Praktisk læring og praktisk kunnskap har vært for lavt prioritet. Dette vil Senterpartiet og regjeringen få slutt på, skriver Marit Knutsdatter Strand.

Naturen må forvaltast i eit generasjonsperspektiv

Naturen må forvaltast i eit generasjonsperspektiv

Naturdebatten må nyanserast meir i tida som kjem, og å bygge ned natur må aldri bli eit mål i seg sjølv, men kan vere ein konsekvens at nøye vurderingar der fordeler og ulemper vert vekta i eit generasjonsperspektiv, skriv Aleksander Heen.

Varig styrking av politiet med 635 millioner kroner

Varig styrking av politiet med 635 millioner kroner

– Kostnadsveksten har vært utfordrende for politiet. Ytterligere uforutsette utgifter gjør at politiet står i fare for å måtte gjennomføre kutt i bemanning og anskaffelser i 2024. Regjeringen vil unngå en slik svekkelse av politiet og Norges beredskap. Vi vil derfor foreslå å bevilge 635 millioner kroner til politiet i RNB, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Forvalte jordbruksareal i eit evig perspektiv – kva tyder det i praksis?

Forvalte jordbruksareal i eit evig perspektiv – kva tyder det i praksis?

Utgangspunktet for matproduksjonen er arealressursane. Difor må forvaltninga av dei ha eit evig perspektiv. Det har ein samla kontroll- og konstitusjonskomité slått fast når Stortinget handsama Riksrevisjonen sin rapport om mattryggleik og beredskap på landbruksområdet, skriv Nils T. Bjørke og Per Olav Tyldum.

2021 2.kandidat Sør-Trøndelag valgkrets Heidi Greni

Ernas bløff

Erna Solbergs bløff i valgkampen 2023 skulle ikke holde lenger enn til første budsjettrunde, skriver Heidi Greni.

2023 Siv Mossleth, stortingsrepresentant, Nordland

Sp om sykehusstruktur i Lofoten og Narvik: − Full seier for folk i nord

Regjeringen freder nå akuttberedskapen på sykehusene i Lofoten og Narvik, samt alle eksisterende fødetilbud i landet. Samtidig varsler Senterpartiet og Ap at de vil styrke økonomien til sykehusene gjennom flere endringer.

2020 Willfred Nordlund, stortingsrepresentant for Nordland

Sp om kvotemeldingen: Fisken må bygge kystsamfunn

Regjeringen la fredag frem kvotemelding 2.0 i Tromsø. Næringspolitisk talsperson og leder for Stortingets næringskomite Willfred Nordlund (Sp), skal lose saken gjennom Stortinget.

2023 Siv Mossleth, stortingsrepresentant, Nordland

Bra med nei til sentraliseringsforslag av akuttberedskap i Nord-Norge

Helse Nord trakk tirsdag 9. januar saken om administrerende direktørs forslag om funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord. Forslaget gikk blant annet inn for å avvikle akuttkirurgisk funksjon ved Nordlandssykehuset Lofoten og UNN Narvik, og å endre vedtatt sykehusstruktur på Helgeland. - Det er bra at styret nå viser klokskap. De har lyttet til fagfolk, lokalsamfunn og regjeringens politikk, sier Siv Mossleth.

Ungdom og kriminalitet har en fellesnevner i narkotika

Ungdom og kriminalitet har en fellesnevner i narkotika

Bruk av narkotika er farlig. Derfor er det ulovlig. Med bruk av narkotika følger trøbbel. Mye av kriminaliteten har en fellesnevner i narkotika, skriver Per Olaf Lundteigen.

Forsvarets viktigste ressurs er folk

Forsvarets viktigste ressurs er folk

Den sikkerhetspolitiske situasjonen er dramatisk forverret og de økonomiske beregningene fra forrige langtidsplan er langt fra gode nok. Kort tid etter at Senterpartiet gikk inn i regjering, og før Russlands invasjon av Ukraina, satte vi ned en Forsvarskommisjon og en Totalberedskapskommisjon. Målet var å vurdere Norges sikkerhetspolitiske utfordringer og samlede beredskapsressurser, for å så gjøre målrettede tiltak, skriver Bengt Fasteraune.

Nå får vi beredskapslagre for matkorn

Nå får vi beredskapslagre for matkorn

Endelig! Neste år skal det etableres beredskapslagre for korn i Norge igjen. Det foreslås satt av 63 millioner i statsbudsjettet, og er laget en konkret plan for lagring av mathvete flere steder i hele landet, skriver Kathrine Kleveland.

Satsing på unge: Regjeringen gir 6000 mer i året i borteboerstipend

Satsing på unge: Regjeringen gir 6000 mer i året i borteboerstipend

Statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum foreslår å øke borteboerstipendet med 60 millioner kroner i statsbudsjettet for 2024. Fra høsten 2024 vil en elev med borteboerstipend få utbetalt nær 600 kroner mer i måneden, og nærmere 6 000 kroner mer i året. Med denne økningen vil hver enkelt få over 6 400 kroner i måneden, men den endelige satsen vil først være klar når budsjettet legges frem i oktober.