Meny

valgutstyr, valg, stemmesedler, stemme, norsk form, oslo rådhus

Kvifor stemme ved fylkesvalet?

Ja, kvifor skal eg det? Er ikkje det berre byråkrati då? Er ikkje fylket det same som Fylkesmannen, eller no, Statsforvaltaren ? Dette er synspunkt ein litt for ofte møter, særleg i «gamle Hordaland»

Senterpartiet styrkjer yrkesfaga i Vestland

Senterpartiet styrkjer yrkesfaga i Vestland

Industri- og næringspartiet (INP) hevdar i valdebattar i NRK Vestland at Vestland fylkeskommune ikkje satsar på fagopplæring. Denne påstanden er feil, under Sp si leiing vert det satsa tungt på yrkesfag i Vestland.

Torunn Flatjord ny fylkessekretær i Sogn og Fjordane Senterparti

Torunn Flatjord ny fylkessekretær i Sogn og Fjordane Senterparti

Jølstringen Torunn Flatjord er tilsett som ny fylkessekretær i Sogn og Fjordane Senterparti.  Ho tek over stillinga frå glopparen Per Rune Vereide frå 1. november i år.
 
Flatjord har tidlegare mellom anna vore fylkessekretær i Hordaland Senterparti, no kjem ho frå ei stilling i Senterpartiets Hovudorganisasjon.  -Det var i Sogn og Fjordane Senterparti eg starta karriera mi i Senterpartiet og no gler eg meg til å kome attende til heimlege trakter og medlemmer.  -Sogn og Fjordane Senterparti er eit av dei sterkaste fylkeslaga vi har i landet og eg ser fram til å vere med å bygge dette vidare seier Flatjord.
 

Flatjord avløyser Per Rune Vereide som har vore fylkessekretær i Sogn og Fjordane Senterparti sidan 1994.  -eg kjenner at det vert litt rart å slutte som fylkessekretær etter so mange år seier Vereide.  -Det har vore ein spennande arbeidsplass der eg har fått vere tett på den politiske utviklinga i Sogn og Fjordane i over 30 år, og Senterpartiet har vore med i den politiske leiinga av fylket alle desse åra.  Eg har fått lov å reise rundt til nesten kvar einaste krok i dette flotte fylket vårt og eg har blitt kjent med masse fine folk over alt seier Vereide.    
 
Vereide skal halde fram med å arbeide for Senterpartiet, no som organisasjonsrådgjevar i Senterpartiets Hovudorganisasjon.  -Eg skal mellom anna vere med å utvikle gode lokallag og fylkeslag i heile landet seier Vereide som ser fram til nye utfordringar.  -Litt erfaring har eg no kanskje fått med meg gjennom alle desse åra i Sogn og Fjordane so kanskje har eg nokre tips å lære vekk avsluttar Vereide. 
 
Både Flatjord og Vereide skal ha kontorstad på Vestland Sp sitt fylkeskontor på Sandane.

Velkomne til Vestlandstinget

Velkomne til Vestlandstinget

- her i nasjonalromantiske omgjevnader som berre Rosendal under Melderskin og Malmangernuten kan by på

Viktige strakstiltak for ungdomar

Viktige strakstiltak for ungdomar

-Koronapandemien har ført til at fleire opplever einsemd og psykiske plagar.  Unge og aleinebuarar er dei som slit mest.  Vestland fylkeskommune tek no tak for å motverke dei negative konsekvensane koronapandemien har hatt for ungdomar, seier fylkesordførar Jon Askeland (Sp).

Viktige strakstiltak for ungdomar

Viktige strakstiltak for ungdomar

-Koronapandemien har ført til at fleire opplever einsemd og psykiske plagar.  Unge og aleinebuarar er dei som slit mest.  Vestland fylkeskommune tek no tak for å motverke dei negative konsekvensane koronapandemien har hatt for ungdomar, seier fylkesordførar Jon Askeland (Sp).

Skip ohoi, billigere fergebilletter i sikte?

Skip ohoi, billigere fergebilletter i sikte?

Senterpartiet har de siste årene fremmet flere forslag i Stortinget for å få en bedre båt- og fergepolitikk. Det har vi gjort fordi mange er helt avhengige av båt og ferge for å komme seg på jobb, skole, sykehus eller fritidsaktiviteter. Senterpartiet mener at folk og bedrifter langs kysten fortjener både gode tilbud og lavere priser.

Torunn Flatjord ny fylkessekretær i Hordaland Sp

Torunn Flatjord ny fylkessekretær i Hordaland Sp

Torunn Flatjord (34) frå Jølster er tilsett som fylkessekretær i Hordaland Senterparti og startar i arbeidet over nyår i 2021. Ho har arbeida på fylkeskontoret i Sogn og Fjordane Sp frå 2018, har siste året hatt stilling som organisasjonssekretær i Vestland Sp. Torunn har soleis også hatt Hordaland som arbeidsområde i 2020.

Ungt fokus og mobil satsing i eit krevjande budsjett

Ungt fokus og mobil satsing i eit krevjande budsjett

- Situasjonen er krevjande, men me leverer i tråd med den politiske plattforma vår. Me reduserer kutta, og gjer tydelege prioriteringar for ungdom og innan mobilitet. 

Føreslår lågare ferjeprisar

Føreslår lågare ferjeprisar

– I store delar av Vestland er mange heilt avhengige av å nytta ferjer i kvardagen. Med dagens regjering har ferjeprisane skote i været. Nå må staten sørga for lågare prisar for alle som må bruka sjøvegen i dagleglivet.