Meny

2022 Skredsikring på veg, Sogn og Fjordane, Vestland

Kraftig satsing på praktisk vegvedlikehald i Vestland fylkeskommune.

Samarbeidspartia (Ap, Sp, MDG, SV, KrF og Venstre) i Vestland fylkeskommune styrkar samferdslebudsjettet med ein halv milliard ekstra til praktisk vegvedlikehald.  Samarbeidspartia har fleirtal i fylkestinget og vil fremme dette i budsjett 2023 / økonomiplan 2023-2027.

Askeland får med seg eit breitt lag til valkampen 2023!

Askeland får med seg eit breitt lag til valkampen 2023!

Jon Askeland stakk som venta av med førsteplassen under fredagens nominasjonsmøte for Vestland Senterparti. 

Møtet fann stad i Sogndal og talde 138 delegatar. 

Jon Askeland vald til førstekandidat av Vestland Senterparti

Jon Askeland vald til førstekandidat

Eit samrøysta nominasjonsmøte i Vestland Senterparti valde i dag noverande fylkesordførar Jon Askeland til fylkesordførarkandidat for fire nye år. Nominasjonsmøtet fann stad på Quality Hotell i Sogndal, og talde 137 utsendingar. 

Listeframlegg - Fylkestingsliste for Vestland Senterparti 2023

Listeframlegg - Fylkestingsliste for Vestland Senterparti 2023

Nominasjonsnemnda i Vestland Senterparti har lagt fram følgande forslag til kandidatliste for fylkestingsvalget 2023 i Vestland fylke.

Torunn Flatjord ny fylkessekretær i Sogn og Fjordane Senterparti

Torunn Flatjord ny fylkessekretær i Sogn og Fjordane Senterparti

Jølstringen Torunn Flatjord er tilsett som ny fylkessekretær i Sogn og Fjordane Senterparti.  Ho tek over stillinga frå glopparen Per Rune Vereide frå 1. november i år.
 
Flatjord har tidlegare mellom anna vore fylkessekretær i Hordaland Senterparti, no kjem ho frå ei stilling i Senterpartiets Hovudorganisasjon.  -Det var i Sogn og Fjordane Senterparti eg starta karriera mi i Senterpartiet og no gler eg meg til å kome attende til heimlege trakter og medlemmer.  -Sogn og Fjordane Senterparti er eit av dei sterkaste fylkeslaga vi har i landet og eg ser fram til å vere med å bygge dette vidare seier Flatjord.
 

Flatjord avløyser Per Rune Vereide som har vore fylkessekretær i Sogn og Fjordane Senterparti sidan 1994.  -eg kjenner at det vert litt rart å slutte som fylkessekretær etter so mange år seier Vereide.  -Det har vore ein spennande arbeidsplass der eg har fått vere tett på den politiske utviklinga i Sogn og Fjordane i over 30 år, og Senterpartiet har vore med i den politiske leiinga av fylket alle desse åra.  Eg har fått lov å reise rundt til nesten kvar einaste krok i dette flotte fylket vårt og eg har blitt kjent med masse fine folk over alt seier Vereide.    
 
Vereide skal halde fram med å arbeide for Senterpartiet, no som organisasjonsrådgjevar i Senterpartiets Hovudorganisasjon.  -Eg skal mellom anna vere med å utvikle gode lokallag og fylkeslag i heile landet seier Vereide som ser fram til nye utfordringar.  -Litt erfaring har eg no kanskje fått med meg gjennom alle desse åra i Sogn og Fjordane so kanskje har eg nokre tips å lære vekk avsluttar Vereide. 
 
Både Flatjord og Vereide skal ha kontorstad på Vestland Sp sitt fylkeskontor på Sandane.