Meny

Høyre vil ta fra kysten i Nordland og sende pengene til Østlandet

Høyre vil ta fra kysten i Nordland og sende pengene til Østlandet

I sitt alternative NTP-forslag tok Høyre inn over 60 milliarder til jernbaneprosjekt på Østlandet. Finansiering ville de sikre ved å fjerne alle gratisfergene.

2023 Iren Beathe Teigen

Blåser liv i Nordland Musikkråd

Posisjonen i Nordland fylkesting bestående av Høyre, Senterpartiet, FrP, Venstre og KrF har idag funnet midlene som må til for å i første omgang gi en støtte som tilsvarer et halvårstilskudd og vil i det videre budsjettarbeidet innarbeide fast årlig støtte til Nordland Musikkråds drift.

2023 Siv Mossleth, stortingsrepresentant, Nordland

Sp om sykehusstruktur i Lofoten og Narvik: − Full seier for folk i nord

Regjeringen freder nå akuttberedskapen på sykehusene i Lofoten og Narvik, samt alle eksisterende fødetilbud i landet. Samtidig varsler Senterpartiet og Ap at de vil styrke økonomien til sykehusene gjennom flere endringer.

2020 Willfred Nordlund, stortingsrepresentant for Nordland

Sp om kvotemeldingen: Fisken må bygge kystsamfunn

Regjeringen la fredag frem kvotemelding 2.0 i Tromsø. Næringspolitisk talsperson og leder for Stortingets næringskomite Willfred Nordlund (Sp), skal lose saken gjennom Stortinget.

2023 Siv Mossleth, stortingsrepresentant, Nordland

Bra med nei til sentraliseringsforslag av akuttberedskap i Nord-Norge

Helse Nord trakk tirsdag 9. januar saken om administrerende direktørs forslag om funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord. Forslaget gikk blant annet inn for å avvikle akuttkirurgisk funksjon ved Nordlandssykehuset Lofoten og UNN Narvik, og å endre vedtatt sykehusstruktur på Helgeland. - Det er bra at styret nå viser klokskap. De har lyttet til fagfolk, lokalsamfunn og regjeringens politikk, sier Siv Mossleth.

Senterpartiet sikrer desentralisert skolestruktur

Senterpartiet sikrer desentralisert skolestruktur

Senterpartiet vil beholde alle 16 videregående skolene og alle 28 studiestedene i Nordland. Dette har vi tatt et tydelig standpunkt til denne perioden – og ønsker å videreutvikle utdanningene i kommene periode. Utdanning lokalt har vært – og er viktig.

Female student glancing back while going for a class in college. Girl walking with friends going for class in high school.

Borteboerstipendet økes med 40%

I Nordland har vi mange elever som må flytte hjemmefra når de skal begynne på videregående skole. Nordland Senterparti har jobbet lenge for å få økt andelen borteboerstipend for våre elever som har krav på dette. – Med denne regjeringen har vi endelig kommet i gang med en trinnvis opptrapping, det er veldig bra!

Senterpartiet satser på næringsutvikling

Senterpartiet satser på næringsutvikling!

Næringsutvikling og arbeidsplasser er grunnlaget for velferdssamfunnet, og for at hver enkelt av oss har en meningsfull hverdag. Nordland Senterparti vil føre en næringspolitikk som legger til rette for et livskraftig næringsliv og aktiv verdiskapning i hele Nordland. Tilstrekkelig tilgang på kompetent arbeidskraft er en grunnleggende forutsetning for et konkurransekraftig næringsliv.

Vi tar hele Nordland i bruk!

Vi tar hele Nordland i bruk!

Senterpartiet i Nordland har i de siste 4 årene sittet i posisjon på fylket. Slagordet før valget i 2019 var «Ta hele Nordland i bruk.» Det var da viktig å snu ei utvikling der alle pilene pekte mot ei storstilt sentralisering gjennom kommune- og fylkessammenslåinger, samtidig som staten med bevilgninger og arbeidsplasser trakk seg mer og mer ut av Nordland og sørover mot Sørvest- og Øst-Norge.

Senterpartiets fylkestingsgruppe. F.v. Berit Hundåla, Asle Schrøder, Svein Nilsen, Monika Sande, Svein Møllersen, Kari Anne Bøkestad Andreassen, Kim André Haugan Schei, Mikael Rølvåg, Tone Nordstrand, Karl Hans Rønning, Iren Beathe Teigen, Anette Amalie Åbodsvik Bang

4 år med styring – Senterpartiet leverer!

Senterpartiet vil bygge Nordland nedenfra. Vi vil føre en politikk som gjør at folk på fritt grunnlag kan velge hvor de vil bo i hele Nordland, enten det er i byen eller på bygda.

En bedre samferdsel for HELE Nordland

En bedre samferdsel for HELE Nordland

Bolyst for folk, og gode betingelser for næringslivet, forutsetter at reiseveiene verken er for lange eller for kostbare. Derfor ønsker Senterpartiet å legge til rette for gode pendlermuligheter i hele Nordland. Fylket vårt er langt, men med Senterpartiet i regjering og i fylkesrådet har den økonomiske kostnaden ved reising stadig mindre, og slik at Nordland blir litt mindre for alle som bor her.

Evidence for articles - Flere gratisferger, halv pris på resten av fergene

Flere gratisferger, halv pris på resten av fergene

Et løft for folket langs kysten at Senterpartiets fergeløfte kommer på plass. Det blir lettere å bo i distriktene.

- Vi tok de minste fergesambandene først. Nå kommer det flere gratisferger. Jeg vet at mange hjerter gleder seg, sier Siv Mossleth (Sp), stortingsrepresentant fra fergefylket Nordland. 

Jeg vet at det har vært en stor utålmodighet fra folk og næringsliv på de stedene uten fastlandsforbindelse som ikke kom med i første runde med gratis ferge. Med gratis ferge vil en som bor på Kjerringøy og jobber i Bodø spare mer enn kr 23 500,- bare på jobbreisene i en konvensjonell Volvo i forhold til dagens priser. Bor du på Herøy og jobber i Sandnessjøen vil du spare 36 685,- på gratis ferge, sier Mossleth.